banner-image

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí předškoláci,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na zápis žáčků do  1. třídy ZŠ. Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) dne 13. dubna 2023 v budově školy od 14:00 do 18:00. Můžete však online registrovat Vaší žádost o přijetí zde:

„Zápis do 1. ročníku ZŠ – formulář“

Následně Vás vyzveme k doplnění žádosti a potvrzení správnosti (podpis zákonných zástupců).

Žádost o přijetí je možné podat rovněž:

  • do datové schránky školy: vt3ubi5,
  • e-mailem na skola@lichoceves.cz (jen s elektronickým podpisem), pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit (poslat poštou, popř. osobně ve škole, dle předchozí domluvy na tel. 777 943 315),
  • popř. poštou na adresu školy nebo osobním podáním za dodržování hygienických zásad.

K zápisu budete potřebovat:

  • kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie), nebo v papírové podobě, prostou kopii,
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ZDE
  • pokud budete žádat o odklad  povinné školní docházky– žádost o odklad  PŠD – ZDE + doporučení ze školského poradenského zařízení a klinického psychologa či odborného lékaře
  • pětileté děti – doporučení školského poradenského zařízení
  • děti po odkladu PŠD – Rozhodnutí o odkladu 2022/23

Dokumenty bude také možné vyzvednout po telefonické domluvě ve škole, telefon 601 001 200, 777 943 315.

Škola všem přihlášeným dětem zašle registrační číslo na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud neobdržíte do 30. 4. 2023 registrační číslo, kontaktujte ředitele školy.

Pokud není dítě po dovršení šesti let věku (příp. dítě, které dovrší šest let věku do 1. září) přiměřeně tělesně či duševně vyspělé, může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky o jeden školní rok. Musí tak učinit v době zápisu k povinné školní docházce. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posudkem příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky může být odložen nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší věk osmi let.

Dále zde uvádíme několik zajímavých odkazů pro Vás:

https://www.jak-spravne-psat.cz/

https://www.novadida.cz/poradna-skolni-zralost/