banner-image

Základní škola a mateřská škola Noutonice

Noutonice 7, 252 64 Lichoceves, skola@lichoceves.cz, IČO 71294317

PIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ NOUTONICE

Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na zápis žáčků do  1. třídy ZŠ, který proběhne 10. dubna 2024, náhradní termín po tel. domluvě.

Zápis bude probíhat v budově školy od 13:00 do 15:00, své žádosti můžete také registrovat online na:

webu školy, popř. můžete podat žádost o přijetí:

  • do datové schránky školy: vt3ubi5,
  • e-mailem na skola@lichoceves.cz (jen s elektronickým podpisem), pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit (poslat poštou, popř. osobně ve škole, dle předchozí domluvy na tel. 777 943 315),
  • popř. poštou na adresu školy nebo osobním podáním.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie), nebo v papírové podobě, prostá kopie.

Zápis se týká dětí, které se narodily mezi 1. zářím 2017 a 31. srpnem 2018, a s odkladem školní docházky pro školní rok 2023/2024.

V případě, že budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky, je třeba k žádosti o odklad přiložit doporučení ze školského poradenského zařízení a klinického psychologa či odborného lékaře.

Potřebné formuláře (žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, dotazník, žádost o odklad povinné školní docházky) jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.