banner-image

jsme malotřídní základní škola, rodinného typu. Jsme malá škola, to ovšem neznamená, že naši žáci a žákyně nejsou připraveni na přechod na druhý stupeň ZŠ nebo jsou jakýmkoliv způsobem zaostávající za svými vrstevníky z jiných škol. Naši žáci a žákyně jsou více samostatní, tolerantní a jsou to velcí kamarádi. Rovněž připravujeme své žáky na přijímací řízení na střední školu (víceleté gymnázium). Disponujeme s moderním vybavením v podobě ICT techniky (PC, laptopy, Macbooky, iPady, virtuální brýle, zařízení na AR – augmentovanou realitu, LEGO Education Essential/Prime, iRobot, interaktivní displej. Dále nabízíme mnoho kroužků včetně programování/robotiky. Pokud máte zájem, dejte o sobě vědět a přijďte se k nám podívat. Kdykoli po předchozí domluvě.