banner-image

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ředitel školy vyhlásil dnem 29. 9. 2021 dodatečné volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly od 29. 9. 2021 do 1. 10. 2021.

Volební komise dohlížela na průběh voleb ve složení:

  • Mgr. et. mgr Pavla Havlová
  • Klára Novakovská
  • Lucie Housková

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců ve školské radě se stává:

Martina Řehůřková

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.

Výše jmenovaný kandidát se dnem 2. 10. 2021 stává novým členem školské rady při ZŠ a MŠ Noutonice.

V Noutonicích dne 4. 10. 2021