banner-image
O nás

Vítáme Vás na našich webových stránkách!

     Naše škola je málotřídní, velmi mladá. Svou činnost započala 1. 9. 2017 díky svému zřizovateli Obci Lichoceves. Školička je to tuze útulná a krásná. Školní budova je nově zrekonstruovaná. V přízemí se nachází mateřská škola, která má dvě třídy. V prvním patře se nachází dvě třídy základní školy. Jak bylo v úvodu zmíněno, jde o málotřídní školu, tzn., že v jedné třídě jsou spojené ročníky. V I. třídě se společně učí 1. a 2. ročník (Mgr. et mgr Pavla Havlová) a ve II. třídě se vzdělává 3., 4. a 5. ročník (Mgr. et mgr Jaromír Vadinský).

     Vzdělávání v málotřídní škole je odlišné od běžných základních škol. I málotřídní škola dokáže úspěšně a kvalitně vzdělávat své žáky. Díky spojování různých ročníků využíváme nejčastěji skupinovou výuku a samostatnou práci. Důležité je pro naše žáky i projektové vyučování, do kterého se zapojují všichni žáci a žákyně naší školy včetně dětí ze školky. Každý žák je schopen pracovat samostatně a pomáhat ostatním, díky nižšímu počtu žáků ve třídách má učitel možnost okamžité zpětné vazby. S každým naším žákem a žákyní jsme ve velmi úzkém kontaktu, poznáme, když se něco děje a dokážeme ihned reagovat. Tento systém nám umožňuje se žáky a žákyněmi individuálně pracovat, a to jak se žáky a žákyněmi se speciálními vzdělávacími potřebami, tak se žáky a žákyněmi nadanými. 

     Při poskytování vzdělávání se opíráme o dlouholeté zkušenosti pedagogů a jejich erudici v oblasti speciálního školství. Při práci se žáky a žákyněmi spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními, tedy s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry a dalšími odborníky v oblasti školství. 

    Jednou týdně nás navštěvuje Steve, rodilý mluvčí z Anglie, který je velmi přátelský a rád učí děti i žáky a žákyně anglický jazyk. Protože je ve škole celý den, stává se součástí výuky nejen anglického jazyka, ale i matematiky nebo prvouky. Děti nemají takový ostych jako my dospělí, a tak se snadno se Stevem domluví. I když všemu nerozumí, nenásilnou formou do sebe vstřebávají nová slovíčka a učí se. Ve vzdělávání používáme augmentovanou neboli rozšířenou realitu, kdy v reálném obraze znázorňujeme počítačem vytvořené objekty. Žáci a žákyně si tak lépe mohou představit např. jak vypadá velryba nebo Sluneční soustava, lépe pochopí přírodní zákonitosti. Vše si mohou prohlédnout ve 3D modelu, ze všech stran. Pro výuku využíváme rovněž příjemné prostředí venkovních prostor školy.

      Velice se těšíme, až se poznáme! Přijďte se podívat!

     Přejeme Vám hodně úspěchů!